โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.83 KB 29
แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.27 KB 56
แบบบันทึกจัดเก็บคะแนนของครูประจำวิชา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.38 KB 57
แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูประจำวิชา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 60