รายงานผลการตรวจกำหนดการสอน

กระดานสนทนา:

  •  

 

  •  
  •  ครูจักรพันธ์   11 วิชา
  1. คะแนนเก็บจะเท่ากันเกือบทุกหัวข้อครับ
  2. ข้อเสนอแนะ เหมือนกับท่านอื่น ๆ ครับ
  • ครูธัชพล 10 วิชา
  1. ข้อเสนอแนะ เหมือนกับท่านอื่น ๆ ครัรบ
  2.  

ครูอภิชิต

ยังไม่ได้ลงคะแนนในแบบเก็บ

ครู อานุภาพ ยังไม่มีกำหนดการสอน

 

ตัวอย่างแผน (Individual Implementation Plan : IIP)

กระดานสนทนา:

 ตัวอย่างแผน (Individual Implementation Plan : IIP) >>Download<<

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองCSA ,แบบ-ปย.-1 , แบบ-ปย2,แบบติดตาม-ปย.-2 

กระดานสนทนา:

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองCSA ,แบบ-ปย.-1 , แบบ-ปย2,แบบติดตาม-ปย.-2  >>Download<<

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม(ห้ามลบ)

กระดานสนทนา:

 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม >>Download<<

งานสวนพฤกษศาสตร์ ตัวอย่าง แบบ ก.7 - 003

กระดานสนทนา:

งานสวนพฤกษศาสตร์ ตัวอย่าง แบบ ก.7 - 003 >>Download<<

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน(ห้ามลบ)

กระดานสนทนา:

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน>>Download<<

ประเมินสมรรถนะสำคัญแบบย่อทุกตัวชี้วัด60

กระดานสนทนา:

ประเมินสมรรถนะสำคัญแบบย่อทุกตัวชี้วัด60 >>Download<<

แบบสรุปผลการใช้สื่อการเรียนการสอน

กระดานสนทนา:

 แบบสรุปผลการใช้สื่อการเรียนการสอน >>Download<<

 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม(ห้ามลบ)

กระดานสนทนา:

 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม >>Download<<

หน้า

Subscribe to โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตั้งค่า RSS