คลังภาพ

คลังภาพกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 

วันไหว้ครู 2562

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2562

ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมและประเมินครูผู้ช่วย2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม เตรียมความพร้อมนักเรียน 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

รพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการและต้อนรับครูใหม่

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ผอ.ชยุต ข่าขันมะลี

โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312

กิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น google(คัมภีร์) แม่ฮ่องสอน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 มาศึกษาดูงาน

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปางเจ็ดต้น

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

อบรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันมาฆบูชาและเวียนเทียน ณ วัดหมอแปง

ผอ.ญาณกร และคณะ เยี่ยมเยือนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

แนะแนวและออกรับนักเรียนเชิงรุก อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณร่วม กับ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำเดือน มกราคม 2562

โรงเรียนบ้านน้ำฮูมาศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

มอบรางวัลกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

กีฬาสีสัมพันธ์ "ราชประชา ปาย เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562

สวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากร เดือนมกราคม

กิจกรรมวันเด็ก 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สวัสดีปีใหม่ 2562 หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ

เบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากร เดือน พ.ย.-ธ.ค.

Big Cleaning day

ทัศนศึกษา ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Gen Z แม่ฮ่องสอน ปลอดบุหรี่

คณะศึกษาดูงานอาชีพจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ จ.ภูเก็ต

ทัศนศึกษา ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

ทัศนศึกษา ม.2/1 ปีการศึกษา 2561

กีฬานักเรียนอำเภอปาย

คืนสู่เหย้า เราชาวราชประชานุเคราะห์ 22

กีฬาสามัญสามหมอกเกมส์

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มอบเกียรติบัตรประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน

วิ่งปลุกปาย

รับน้อง นศท. ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561

วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2561

มอบเกียรติบัตร โครงการ "งดเหล้า เข้าพรรษา" ประจำปี 2561

กิจกรรมหมอชวนวิ่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

พิธีบายศรีสู่ขวัญท่านผู้อำนวยการ ประพันธ์ โพธิ์หย่า และคุณครูศรีบุตร โพธิ์หย่าที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 26 จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ติมตามนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561

มอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตร

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ประจำเดือน กันยายน 2561

 

พิธีมอบ อุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

 

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

อบรมนักเรียนแกนนำ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และทักษะชีวิต

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2561

มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

การแข่งขันเต้นบาสโลบ ปีการศึกษา 2561

โครงการปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมาหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร.10

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2561

คณะตรวจเยี่ยมเรื่องการป้องการภัยธรรมชาติ และอาการกลางวันนักเรียน

กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 

วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2561

 

ตรวจปัสวะนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติด 2561

โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง อาชนะยาเสพติด 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประเมินครูผู้ช่วย 2561

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2561

รับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ประจำเดือน เมษายน 2561

กิจกรรมค่ายคุณธรรม เตรียมความพร้อมนักเรียนอยู่ประจำ ปีการศึกษา 2561

รดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการ ปี2561

ประจำเดือน มีนาคม 2561

 

ประชุม เตริยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

 

งานเลี้ยงรับ ครูพิทักษ์และครูวชิราภรณ์

ประชุม เตริยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

งานเลี้ยงรับ ครูพิทักษ์และครูวชิราภรณ์

ประชุม เตริยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน 2560

มอบเกียติบัตรบุคลากรที่มีจิตอาสา

มอบเกียรติบัตร โครงการประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตร โครงการประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เดือนมกราคม

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กิจกรรมลูกเสือ เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตร การประกวดห้องเรียนประจำเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2561

 

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม
สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

 

คณะครู นักเรีน ชุมชน ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต

อบรม ชุมชนเข้มเเข็งเอาชนะยาเสพติด

สพป.ภูเก็ต ดูงานโครงการการเพาะเห็ด

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ คงมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

งานวันครูปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

มอบเกียรติบัตร การประกวดห้องเรียนประจำเดือน ธันวาคม

กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 >

 

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

 

กิจกรรมค่าภาษาอังกฤษ 2560

มอบเกียรติบัตร การประกวดห้องเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน

ทำบุญ ตักบาตร ณ ที่ว่าการอำเภอปาย วันที่ 5 ธันวาคม 2560

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 2560

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดบุคลากร เดือน พฤศจิกายน

กีฬาสีสัมพันธ์ 2560 "ราชประชาปาย เกมส์"

รับน้อง นศท. ปี 1

วันวชิราวุธ วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย 2560

มอบเกียรติบัตรงดเหล้าเข้าพรรษา ปี2560

ประเพณีลอยกระทง 2 พ.ย. 2560

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

พิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9

 

พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ประจำเดือน กันยายน  2560

 

คณะครู พบผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1_2560

 

มอบเกียรติบัตรนักเรียน หุ่นยนต์สมองกลฝังตัว

นายอำเภอปาย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูปดอกดาวเรือง

คณะครูและนักเรียน ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ณ ที่ว่าการอำเภอปาย

นศท. เข้าค่ายพักแรม 2560

สานสายใยมุทิตา 2560@สงขลา

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม 11 ก.ย. 2560

นายอำเภอปายและสาธารณสุขปาย พ่นหมอกควัน มอบสิ่งขอป้องกันและกำจัดยุงลาย

นายอำเภอปาย เยี่ยมชมนักเรียนประดิษฐ์ดอกดาราครัตน์ #2

พิธีเปิด นศท. เข้าค่ายพักแรม 2560

ปลัดอาวุโสเยี่ยมชมนักเรียนประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

ประจำเดือน สิงหาคม  2560

มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม

คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ภาพ และวิดีโอ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1 ก.ย. 2560

นายอำเภอปาย เยี่ยมชมนักเรียนประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

โครงการพี่สอนน้อง (แข่งหุ่นยนต์ ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ)

กิจกรรมชุมชนรวมใจสร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กลุ่มเวียงใต้ ศึกษาดูงานอาชีพการเพาะเห็ด

กิจกรรมมวันแม่ 2560

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(เต้นลีลาศ) 4 สิงหาคม 2560

รวมมอบเกียรติบัตรนักเรียน

ประจำเดือน กรกฎาคม  2560

กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม 31 ก.ค. 2560

กิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาประโยชน์

กิจกรรม ฝึกซ้อมอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ

คณะทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร

กิจกรรม คุณธรรม จริยะธรรม 17 ก.ค. 2560

กิจกรรม นักเรียน รปค.22 เรียนว่ายน้ำ

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำดอกดารารัตน์

กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือ

มอบเกียรติบัตร วันภาษาไทย

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา 7 ก.ค. 2560

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน 7 ก.ค. 2560

กิจกรรม คุณธรรม จริยะธรรม 3 ก.ค. 2560

นิเทศน์ งานเรียนร่วม

เข้าค่ายอบรม โครงการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนวัยเรียน ณ วัดทรายขาว

ประจำเดือน มิถุนายน  2560

 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 30 มิ.ย. 2560 (ภาพ และวิดีโอ)

 

มอบเกียรติบัตร วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันคล้ายวันเกิดคณะครู ประจำเดือน มิ.ย. และเลี้ยงส่ง พ่อครัวประทีป

กิจกรรม ปภ.สัญจร ปลอดภัย

อบรม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

กิจกรรม คุณธรรวม จริยะธรรม 26 มิ.ย. 2560

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

เข้าค่ายอบรม โครงการ ป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนวัยเรียน

กิจกรรม วันสุนทรภู่

ไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ รปค.22

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Show & Share 2017 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 16 มิ.ย. 2560

กิจกรรม งานอาชีพ วันที่ 15 มิ.ย. 2560

กิจกรรม ลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ 14 มิ.ย. 2560

กิจกรรม งานสวนพฤกษศาสตร์ 13 มิ.ย. 2560

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม 12 มิ.ย. 2560

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่ 10 มิ.ย. 2560(รูปและ วีดีโอ)

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

กิจจกรรม ตรวจปัสวะเพื่อหาสารเสพติดนักเรียน 1/2560

เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
ปีการศึกษา 2560

รูปนักเรียนชั้น ม.6/3

รูปนักเรียนชั้น ม.6/2

รูปนักเรียนชั้น ม.6/1

รูปนักเรียนชั้น ม.5/3

รูปนักเรียนชั้น ม.5/2

รูปนักเรียนชั้น ม.5/1

รูปนักเรียนชั้น ม.4 ทั้งหมด

รูปนักเรียนชั้น ม.3

รูปนักเรียนชั้น ม.2/2

รูปนักเรียนชั้น ม.2/1

รูปนักเรียนชั้น ม.1/2

รูปนักเรียนชั้น ม.1/1

รูปนักเรียนชั้น ป.6

รูปนักเรียนชั้น ป.5

รูปนักเรียนชั้น ป.4

รูปนักเรียนชั้น ป.3

รูปนักเรียนชั้น ป.2

รูปนักเรียนชั้น ป.1

 

ประจำเดือน พฤษภาคม  2560  

งานเลี้ยงต้อนรับ ครูเยาว์ภัทร และวันคล้ายวันเกิดบุคลากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

สักการะสิ่งสักดิ์สิทธิ์โรงเรียน 2560

กิจกรรมรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560(1)

กิจกรรมรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560(2)

กิจกรรม เตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา 2560

ยินดีต้อนรับครู ภัทรกูล และ เลี้ยงส่งครูกลัยา

รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร 2560

 

 

ประจำเดือน มีนาคม  2560  

กิฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34(1)

กิฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34(2)

งานเปิดบ้านและประชุมผู้ปกครอง

มอบของที่ละลึกให้กับนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู2559

อำลาครูการศา

งานปัจฉิมภาคเช้า

งานปัจฉิมภาคค่ำ

ร่วมงานศพญาติบุคลากร

กีฬาครูดี4อำเภอ

มูลนิธิเยี่ยมโรงเรียนโดย ท่าน กองเอกวิลาศ รุจิวัฒพงศ์

ประชุมผู้บริหาร4อำเภอ

 

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  

งานวันเกิดบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์

ค่ายกิจกรรมสร้างสุขสู้น้องปี3

รับสิ่งของพระราชทาน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี ประจำปีการศึกษา2559 วันที่3

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี ประจำปีการศึกษา2559 วันที่1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี ประจำปีการศึกษา2559 วันที่2

เข้าค่ายโยธวาทิต

กิจกรรมวันมาฆบูชา

มองหนังสือให้ห้องสมุด

เลี้ยงส่งครูโอ๊ต

 

 

ประจำเดือน มกราคม  2560
 

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 วันที่2

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 วันที่1

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

ประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

ทัศนะศึกษามัธยม

วันครู 16 มกราคม 2560

 

 

ประจำเดือน ธันวาคม 2559  

ทัศนศึกษาระดับประถม

กราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน  2559
 

โครงการป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน

ร่วมทำบุญตักบาตร ณ.อำเภอปาย

ต้อนรับบุคลากรใหม่และมอบของงานวันคล้ายวันเกิดบุคลากร

สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตานี เขต 3 ศึกษาดูงานโรงเรียน/a>

 

 

ประจำเดือนตุลาคม 2559
 

วันวชิราวุธ 2559

รูปนักเรียนประจำปีการศึกษา 2-2559

ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่22 พฤศจิกายน 2559

 

 

รับนักเรียนเปิดภาคเรียน 2-2559

ถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ/a>

 

 

ประจำเดือน กันยายน 2559
 

งานวันคล้ายเกิดและงานเลี้ยงส่งบุคลากร

เรับน้อง นศท.

ฉีดยาป้องกันโรค

ได้รับรางวัลชมเชิยการประกวดแข่งขันดนตรี

อมรมโครงการเสริงสร้างความเป็นครู

อมรมทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 

กิจกรรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเปิดเข้าค่ายภาคสนาม นศท

งานวันคล้ายวันเกิดบุคลากรเดือนสิงหาคม

อำเภอปายป้องกันไข้เลือดออก

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และงานวันวิทยาศาสตร์

ลูกเสือมูลนิธิมอบของพระราชธาน

การแข่งขัน street soccer

ลูกเสือมุลนิธิพัฒนาวัด

อบรมไข้เลือดออกและตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก

กีฬาเรือนนอน

วันแม่แห่งชาติ 2559

การนิเทศกำกับติดตามประมวลผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

ชนะเลิสการประกวดแข่งขันตอบคำถามกฏหมายระดับจังหวัด

 

 

ประจำเดือน กรกฏาคม 2559
 

กิจกรรมเข้าพรรษา

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ

อบรมการทำแผน IEP

ลูกเสือมูลนิธิพัฒนาวัดหมอแปง

มอบของพระราชทาน

งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากรและต้อนรับครูใหม่

ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 2559

งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร เดือนกรกฏาคม

1 กรกฎาคม 2559 สวนสนามวันลูกเสือไทย

นักมอบเกียรติบัตรให้เรียนมีความซื่อสัตย์

 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 

ตรวจปัสวะ

รับรางวัลต้นกล้า

วันไหว้ครู2559 @ เลือกตั้งประธานนักเรียน

ค่ายสร้างหุ่นยนต์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เลี้ยงส่งบุคลากรและงานวันคล้ายเกิด

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย
และป้องกัยภัยต่างๆ

ตักบาตรช่วงเช้า วันวิสาขบูชา

ควบคุมโรคมาลาเรีย

เวียนเทียน วันวิสาขบูชา

คุณหมอทำฟันวันแรก

 

ทำบุญเปิดภาคเรียน 2559

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเตรียมความเป็นนักเรียนอยู่ประจำ  2559

นายยกพบเพื่อนครู

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2559

 

กีฬาสีประจำปี 2558

 

ประจำเดือน มกราคม 2559

 

งานคล้ายวันเกิดบุคลากรเดือน มกราคม

 

อบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฟ้อนถวายงานบวงสวงพระสุพรรณกัลยา

งานศพลุงวิชาญ

ทัศนศึกษา ณ ชะอำ และ ดรีมเวิร์ด

 

ร่วมงานวันกองทัพไทย ณ ร.๗ พ.๕

งานศพลุงชาญ คืนที่17-01-59

สวัสดีปีใหม่ท่าน ท่านผอ

งานวันครู 2559

งานวันเด็ก 2559

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

ส่งมอบผ้าห่มพระราชทาน

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ @ งานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคลากร

พิธีถวายพระพร ปี2558

กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ 2558

Loy Krathong Festival 2015   RPK. 22

รับน้องนักศึกษาวิชาทหาร2558

ร่วมแห่ขบวนลอยกระทงประจำปี 2558

 ถวายราชสดุดี ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

 

 

เตรียมงานลอยกระทง กระทง rpk22_1 2558
จาก krathong_pai_58  
?

เลี้ยงต้อนรับและส่งบุคลากกรย้าย
@ วันคล้ายวันเกิด

มูลนิธิติดตามผลการพัฒนาโรงเรียน

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

วันครอบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ครบอายุ  23 ปี

มองของที่ละลึกให้กับครูนงคราญ เอกสุวรรณ

วันปิยมหาราช  ประจำปี 2558 มอบเกียรติบัตร นักเรียนสอบความรู้ วิชาสังคมฯ 
เลี้ยงส่งบุคลากกรย้าย @ วันคล้ายวันเกิด รับนักเรียน เปิดภาคเรียน  2/2558
มอบทุนการศึกษา  ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2558

ประจำเดือน กันยายน 2558

 
พระราชทานสิ่งของอุปกร์การเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22  
ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร นักเรียนชนะการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ณ แม่ฮ่องสอน ประเมินนิเทศติดตาม ร.ร. ในฝัน 

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp (2)

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp (1)
ค่ายปลูกฝังค่านิยม 12  ประการ ณ ราชประชาฯ ปาย ผู้อำนวยการฯ มอบรางวัล การแข่งขันกีฬาเรือนนอน ประจำปี 2558

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียน ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ และบุคลากรย้ายรับตำแหนง  ผู้อำนวยการ และครูผู้ช่วย 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้อำนวยการมอบรางวัลนักกีฬา ราชฯ 22 ร่วมกีฬาอำเภอปาย ประจำปี 2558
นักเรียนราชประชาฯ 22 ไดัรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา วันรพี กิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากรย้าย  (ครูต๋อย)

ผู้อำนวยการฯ  มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด

ศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พระราชทาน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558

ส่งบุคลากรย้าย  ( ครูโอม )

อบรมค่ายเยาวชนวัยใส  หัวใจสีขาว

ประเมินสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

สวนสนาม ลูกเสือราชฯปาย 1ก.ค.2558

กีฬานักเรียนอำเภอปาย  ประจำปี 2558

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ราชฯปายฟันดี คนเก่งราชฯปายต้านยาเสพติด
เจ้าคณะอำเภอปายร่วมกับโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 22 โครงการรักษาศีล 5 กิจกรรมวันสุนทรภู่  ราชประชาฯ ปาย
ราชฯปายรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด การประเมินภายใน จากหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558  ณ ราช 22 วันไหว้ครู  ณ ราชประชานุเคราะห์ 22

ตรวจปัสสาวะนักเรียน ประจำปี 58

ราชฯปาย ไหว้ครู 58
ร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา  ตักบาตร เดิน วิ่ง สมาธิ ณ วัดทรายขาว

ผู้อำนวยการ มอบเกรียรติบัตร ให้แก่นักเรียน       ชนะการแข่งขันในกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ประจำเดือนพฤษภาคม

ค่ายไอทีวัลเลย์2558 เลือกตั้งคณะกรรมการประธานนักเรียน ประจำปี 2558

ทำบุญโรงเรียน เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา  2558

เลือกชุมนุม 58
ค่ายนักเรียนใหม่ราชฯปาย58

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม  เตรียมความพร้อมนักเรียนประจำ

ราชฯปายดำหัวปี๋ใหม่58 รดน้ำดำหัว ผอ @ วันคล้ายวันเกิด ผอ บุคลากร ราช 22

ประจำเดือน เมษายน  2558

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ค่าย ร.7 พัน 5 

 

ประจำเดือน มีนาคม  2558

ต้อนรับครูราชฯปายคนใหม่/วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน คณะกรรมการนิเทศการเงิน บัญชี พัสดุ
ปัจฉิม ราชฯปาย

กิจกรรมปัจฉิม   เปิดบ้านราชประชา  ประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ราชฯปาย มาฆบูชา58

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 

กิจกรรมแนะแนวและเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 
ค่ายลูกเสือราชฯปาย ค่ายลูกเสือราชฯปาย
ค่ายลูกเสือ ราชฯปาย เข้าค่าย ราชฯปาย
ค่ายลูกเสือ ราชฯปาย ค่ายลูกเสือ ราชฯปาย
ทัศนศึกษา ม.ต้น ราชฯปาย2558 ทัศนศึกษา ม. 4 และ ม. 6

 

ประจำเดือน มกราคม 2558

การฝึกอบรมและสร้างเคลือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด

Happy birthday ประจำเดือน มกราคม 2558

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2558

ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพญาติบุคลากร โรงเรียน

โครงการอบรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ค่ายที่ 2

มอบกระเช้าปีใหม่ วันเด็ก ราชปาย 58

 

สวัสดีปีใหม่  ส่วนราชการในอำเภอปาย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 

ประจำเดือนธันวาคม 2557

กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 57 ณ ราช 21

กีฬาเบญจมิตรฯ ที่ ราชฯ 21
ปีใหม่ ราชฯปาย

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ @ รับบุคลากรใหม่@วันคล้ายวันเกิด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่

เบญจมิตร 2557 @แม่ลาน้อย

28 ธ.ค.2557

กีฬาสี ราชประชาฯ ปาย  ประจำปี 2557  (วันที่ 13/12/2557) ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 จ.แพร่
กีฬาสีราชฯปาย57 กีฬาสีราชฯปาย 2557
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิค ประจำปี 2557 กีฬาสี ราชประชาฯ ปาย  ประจำปี 2557 (วันที่ 12/12/2557)
ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

โครงการศึกษาดูงาน  โครงการชั่งหัวมัน  จ.เพชรบุรี

กิจกรรมวันพ่อ ราชฯปาย 57
กิจกรรมวันพ่อ 2557 ถวายพระพร  ราชฯ 22   4 ธ.ค. 57

ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2557

งานเลี้ยงส่งครูพิมล+ครูปริญญา+วันคล้ายวันเกิด

อบรมโครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

อบรมโครงการ "เยาวชนเผ่าไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์" เลี้ยงส่งครูปริญา ครูพิมลและวันคล้ายวันเกิดบุคลากรประจำเดือน

พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู้หัว

ราชฯปาย..ถวายราชสดุดี

25 พ.ย.2557

โครงการอบรม  เยาวชนเผ่าไทย  เทิไท้องศ์ราชันย์ ณ รปค. 22

โครงการส่งเสริมจริยธรรม  สร้างผู้นำที่เสียสละ ณ รปค.22

มอบเกียรติบัตร นักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมวันลอยกระทง

ผู้ใหญ่ใจดีมอบเสื้อกันหนาวให้กับ นักเรียนราชประชาฯ ปาย
ลอยกระทงราชฯปาย57 ผู้ใหญ่ใจดี
พิธีมอบผ้าผูกคอ S.S.A.T.C ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ราชฯปาย
งานเลี้ยง ตรวจขั้น 5 @ พิธีมอบประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ณ ราชประชาฯ ปาย กิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
 
อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา27-28ต.ค.57 ณ รร.มณเฑียร กรุงเทพฯ

ตรวจขั้น 5 @ พิธีมอบประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ณ ราชประชาฯ ปาย

ประจำเดือน  ตุลาคม 2557

ทำบุญครบรอบ วันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22  กิจกรรมวันฮาโลวีน 2557
ร่วมงานเลี่้ยง รับรองผู้อำนวยการ รร.ศึกษาสงเคราะห์ จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอปาย

อบรมทำแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัย

านเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการใหม่ สู่ราชประชาฯ ปาย
อบรมกฏหมายสิทธิเด็กและสตรี อบรมการจัดทำหลักสูตร แผนและงานวิจัย

ตรวจขั้น 5 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ราชประชาฯ ปาย

ต้อนรับบุคคลากรใหม่และวันคล้ายวันเกิดบุคลากร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46  เยี่ยมราชประชาฯ ปาย

ประจำเดือน  กันยายน 2557

การบรรยายส่งเสริมความรู้การค้ามนุษย์และยาเสตติดให้โทษ

ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน 1/2557

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ราชฯปายรับของพระราชทาน
รับมอบลองกอง

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

อบรมยุวเกษตร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ  สพป เขต 1 แม่ฮ่องสอน

ปล่อยปลา เข้าค่ายฝึก นศ.วิชาทหาร 15-26ก.ย.57

 

มุฑิตาจิต สำนักฯ จ. เพชรบุรี 13 ก.ย. 57

ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตร นักอ่านยอดเยี่ยม

 

การแข่งขันกีฬาสามัคคีกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1-8 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64 กลุ่มดอยกองมู 8-10 ก.ย.57
ราชประชาฯปาย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีงานศพ  

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 กลุ่มดอยกองมูแม่ฮ่องสอน

ประจำเดือนสิงหาคม 2557

อบรมการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 16-17 ส.ค. 57

น.ร ราชประชาฯ ปายทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ RPK 22

12 สิงหาฯ มหาราชินี
Mother's Day 2014 at RPK 22

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ร.ร ปายวิทยาคาร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  รปค 22

กิจกรรมวันแม่ ราชฯปาย 57
โครงการเพื่อให้ความรู้ป้องกันการถูกล่อลวง ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน 
โครงการจิตสังคมบำบัดในโโรงเรียน โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพญาติของบุคลากรโรงเรียน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประเมินคุณภาพการการศึกษาภายใน  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนในฝัน ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและโรคคอตีบ
คณะกรรมการประเมินติดตามนิเทศโรงเรียนในฝัน วารสาร ลุ่มน้ำปาย  ปีที่6  ฉบับที่ 2
ราชประชาปาย ฯ ถวายเทียนเข้าพรรษา  ณ วัดทรายขาว โรงเห็ดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา RPK 22 (วัดม่วงสร้อย)
ราชฯปาย ถวายเทียน(วัดหมอแปง)

อบรมยุวเกษตรกร นักเรียน ราชประชาปายฯ 22

ลูกเสือ ราชฯปาย สวนสนาม ราชฯปาย ถวายเทียน (วัดแม่นาเติงใน)

คลังภาพกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557  

งานเลี้ยงส่งครูนก

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

"ราชฯปาย" ต้านยาเสพติด

งานเลี้ยงรับบุคลากรใหม่@HAPPY BIRTHDAY

งานเลี้ยงส่งบุคลากร ราชประชาปาย  @ ครูฝน

ราชฯปาย ไหว้ครู 57 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

 

เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557

โครงการอบรมเด็กไทย รู้ทันภัยรอบตัว

ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3

                                                                                                                                                                                          

?
ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3
ม.2/2 ม.3/1 ม.3/2
.1/1 ม.1/2 ม.2/1
ป.4 ป.5 ป.6
ป.1 ป.2 ป.3

คลังภาพกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ราชประชาฯ ปาย สักการะสิ่งสักดิ์สิทธิ์

วารสาร ลุ่มน้ำปาย  ปีที่ 6  ฉบับที่ 1
s.s.a.t.c. 2/2557-3

พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย  ณ rpk 22

อบรมผู้กำกับลูกเสือ s.s.a.t.c.2/2557 s.s.a.t.c. 2/2557 -2

 

คลังภาพกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำเดือน มีนาคม 2557

เบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่5  26-27 มี.ค.2557 ดำหัวปี๋ใหม่เมือง ราชฯปาย 57
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา เบญจมิตรสัมพันธ์ 5+1

พัฒนาศีกยภาพแกนนำนักเรียนณ สวนเพชรแก้ว เทศบาล ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ. เชียงใหม่

7-9 มี.ค. 57

ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน

15 มี.ค. 57

ปัจฉิม ราชฯปาย ประจำปี 2556 ปัจฉิม ราชฯ ปาย ปี 2556
ปัจฉิม ราชฯปาย ประจำปี 2556 ปัจฉิม ราชฯปาย ประจำปี 2556 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

 
ม.3-ม.6ร่วมแรงรวมใจ  
เปิดบ้านราชฯปาย1 เปิดบ้านราชฯปาย2

 

ราชฯปาย บำเพ็ญประโยชน์ เสือน้อยราชฯปาย

 

เปิดบ้านราชประชา สู่อาเซียน (กล้องครูวีรยุทธ) เปิดบ้านราชประชา.....สู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556
ราชฯปายค่ายลูกเสือ 20-22 ก.พ. 2557 ราชฯปาย...ค่ายลูกเสือ 2
พิธีพระราชทานสิ่งของชุดนักเรียน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 56
พัฒนาโรงเรียน  รวมน้ำใจนักเรียน ราช 22  พัฒนาโรงเรียน
รับของพระราชทาน 14 ก.พ.57 โครงการออกเชิงรุก แนะแนวการศึกษาต่อ ปี2557(เมืองน้อย/ปายสองแง่)

.

โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมบ้านนักเรียน สายอำเภอกัลยาณีวัฒนา

พิธีพระราชทานสิ่งของ (กล้องครูวีรยุทธ)
สอบO-NET 2556 8-9ก.พ.2557 วารสารลุ่มน้ำปาย ปีที่ 5  ฉบับที่ 5
อบรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมบ้านนักเรียน  สาบตำบลโป่งสา

ประจำเดือน มกราคม 2557

 
ตรวจสุขภาพประจำปี  
 

งานเลี้ยงส่งครู ก้อย@รับบุคลากรคนใหม่

เดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง (New Voter)  อบรมนักเรียน  นักศึกษาและเยาวชน  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

โครงการค่ายคณิตศาสตร์@วิทยาศาสตร์  ปี 2   มอบรางวัล งานไอทีบาเล่ย์

 

ราชปายฯ ค่ายวิทย์ - คณิต 18-19ม.ค. 57           ค่ายไอที วัลเลย์ 18-19 ม.ค. 57
ราชฯปาย ป้องกันยาเสพติด                          วันครู 16 ม.ค. 2557
ราชฯปาย วันเด็ก 2557                 เตรียมความพร้อม ม.6
กิจกรรม งานวันเด็ก ประจำปี 2557 ณ ราช 22 กระเช้าราชฯปาย

ประจำเดือนธันวาคม

                ทัศนศึกษา ม. 2 และ ม. 5 สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2557

ร่วมแรงร่วมใจ

นักเรียน+ครูเรือนนอน  ช.2  ทำถนน

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556

18-20 ธ.ค. 56

กีฬาครู-นักเรียน จุดเทียนชัยถวายพ่อหลวง
จุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง กิจกรรมวันพ่อ56
กิจกรรมวันพ่อ(วางพานพุ่มที่ว่าการ อ.ปาย) ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม 4-6 ธ.ค. 2556
เดิน วิ่ง ปั่น @ ปาย (30/11-1/12/56) กิจกรรมวันพ่อ(โรงเรียนราชประชาฯปาย)

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน

กีฬาเรือนนอน ปีการศึกษา 2556 (23-24 พ.ย.56)

ทดสอบ คุณธรรม-จริยธรรมครูและนักเรียน

(30 พ.ย. 56)

 

กิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 18 พ.ย. 56
อบรมสร้างความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน มอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปะฯในเขตพื้นที่ฯ น.ศ.วิชาทหาร RPK22
สัมมนา dmin  by  cat  ณ  บ้านกระทิงปายรีสอร์ท อบรม คุณธรรม จริยธรรม  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
อบรมคุณธรรม - จริยะธรรม อบรม ไอที

ประจำเดือนตุลาคม

ร่วมทำบุญวัดแม่นาเติงใน ประเมินครูผู้ช่วย
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ม.3/1 รับรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556
กิจกรรมชุมนุม 21 ปี ราชประชาฯปาย
จัดทำแผนกลยุทธฯ วันปิยมหาราชา

เดือนสิงหาคม

 

 

ประจำเดือ นกรกฎาคม 2556

 
ลูกเสือ กกต.ราชประชาฯปาย  

วารสารลุ่มน้ำปาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 

วารสารลุ่มน้ำปาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 

งานเลี้ยงส่งอาจารย์ วิสันต์  ชนะคำ

กกต. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมโครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง ณ ราช 22

วันสถาปนาลูกเสือไทย ผู้ใหญ่ใจดี

ประจำเดือนมิถุนายน 2556

มอบเกียรติบัตรประกวดคำขวัญวันครู ประกวดวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมืองสามหมอก ใต้ร่มพระบารมี

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมืองสามหมอก ใต้ร่มพระบารมี 

เข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2556

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ณ  โรงเรียนห้องสอนศึกษา
การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอปาย ค่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ฯ
เปิดกองลูกเสือ เลี้ยงส่งครูธัญพรและครูนงนภา

งานเลี้ยงส่งบุคลากรย้าย และรับบุคลากรสู่ ร.ร ราช 22

อบรมโครงการค่ายเยาวชน  คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัย

ร้านส.บุญส่ง มอบรางวัล  ให้กับนักเรียน

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

ร่วมแรงร่วมใจ

พ้นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก (ครั้งที่ 3)

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน วันอาทิตย์ 16 มิ.ย.56

 

กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2556

พิธีวันไหว้ครู ปี 56 ร.ร ราช 22  

ค่ายอบรม โครงการแม่ฮ่องสอน ไอ ที วัลเล่ย์ 2013
?ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ตรวจปัสสาวะนักเรียน RPK 22  
ประจำปี 2556

กิจกรรม  "BIG Clganing Day" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม

โครงการ ร้านก๋วยเตี๋ยว  RPK  22

กิจกรรม เดินวิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่

ป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียน

ทัศนศึกษาเกาะลังกาวี กล้องรองแตนศึกษาสงเคราะห์น่าน ทัศนศึกษาลังกาวี กล้องผอ.สุมนต์
 
ทัศนศึกษา เกาะลังกาวี กล้องผอ.ประพันธ์

ทัศนศึกษา เกาะลังกาวี กล้องผอ.สมชาย

 

รูปหน้าตรง นักเรียนตกค้างเพิ่มเติม

บุคลากรใหม่ของโรงเรียน

รูปหน้าตรง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

รูปหน้าตรง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

รูปหน้าตรง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

 

อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

กิจกรรม ปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา

มอบรางวัล เรือนนอน ชาย หญิง อันดับ 1

 

ประจำเดือน  พฤกษภาคม  2556

                               

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp

ผอ ประชุมคณะกรรมนักเรียน

ตรวจเยี่ยมเรือนนอน

 

 

รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ ประชุมวางแผนปรับพฤติกรรมนักเรียน อบรมพัฒนการจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยคณะผู้เชียวชาญ จากศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

                                   

รดน้ำดำหัว อ.ปัญญา จีนาคำ รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน รดน้ำ ดำหั วกลุ่ม 6

 

ประจำเดือน  มีนาคม  2556

                                                                                         

ดำหัวปี๋ใหม่ นายอำเภอปาย รดน้ำดำหัวผอ.กัจจายน์ ศส.มส. รดน้ำดำหัว รองผู้ว่าฯ จ.มส
เลี้ยงส่งคุณครูผู้ช่วยธัชพล บวชพระทีป เยี่ยมบ้านนักเรียน(บ้านแกงหอม)

เบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

@ RPK34.ปางมะผ้า

เบญจมิตรสัมพันธ์ชุด3 พิธีรดน้ำดำหัว ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย

         

อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน18-19มี.ค.56 ม.6/2  15/3/56 เบญจมิตรสัมพันธ์

มูลนิธิการศึกษาผ่านดาวเทียม พร้อมคณะจากประเทศอินเดียและเนปาน ศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์(เพิ่มเติม)

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดเทอม15/3/56

มูลนิธิการศึกษาผ่านดาวเทียม พร้อมคณะจากประเทศอินเดียและเนปาน ศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 วันที่ 4-5/03/56

วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆ คน)

ปัจฉิม(เพิ่มเติม)

 

มูลนิธิการศึกษาผ่านดาวเทีย
ม พร้อมคณะจากประเทศอินเดียและเนปาล ศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

มูลนิธิการศึกษาผ่านดาวเทียม พร้อมคณะจากประเทศอินเดียและเนปาน ศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22  วันที่ 2/03/56

มูลนิธิการศึกษาผ่านดาวเทียม พร้อมคณะจากประเทศอินเดียและเนปาน ศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 วันที่ 3/03/56

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

มาฆบูชาราชประชาฯปาย
พิธีเปิดกองเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปี 56 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี (เพิ่มเติม) มาฆบูชาราชประชาฯปาย
โครงการรณรงค์ลดควันพิษจากไฟป่า
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนวันมาฆบูชา ปี 56 จัดเตรียมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปี 56 โครงการรณรงค์ลดควันพิษจากไฟป่า

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโชยน์ เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2556 กิจกรรมตักบาตรวันมาฆบูชา ปี 56

รูปบุคลากร

สวัสดีปีใหม่ ปี56

กีฬาครูดี 4 อำเภอ

ประจำเดือน มกราคม 2556

เลี้ยงรับ ผอ.สุรางค์

เลี้ยงรับผอ.สมชาย

รอบรั้ว ราชฯ22

ระหว่างทาง

 

ต้อนรับผู้อำนวยการ

วันครู 2556

สมศ เข้าประเมินโรงเรียน

ต้อนรับผู้อำนวยการ

มูลนิธิฯ มอบของพระราชทาน

ผอ.สำนัก สศศ. ตรวจราชการ

เก็บตก สมศ.

ต้อนรับ ผอ.ราชฯ 34

ขอพรปีใหม่ 2556