โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนนอนดาวเรือง (หญิง ๑)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,390,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนนอนศรีนครินทรานุเคราะห์ (หญิง ๔)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,390,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงหุงต้ม(ครัววิลาวัลย์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..