โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 62