โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงสร้างกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 
 
   
ประชุมวางแผนต้อนรับองคมนตรี