โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนมารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว

- นักเรียนใหม่ที่มารายงานตัวให้นำใบแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมมาแสดงด้วย

- ตัวอย่างหนังสือ เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 **หากนักเรียนไม่สามารถพิมพ์ออกมา ให้นักเรียนคัดลอกบทความลงในกระดาษแล้วให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม.หมู่บ้านเซ็นรับรอง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 193 ครั้ง