โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564

     ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 มีการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 และ เน้นสมรรถนะ 3 สาระการเรียนรู้ คือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ทักษะด้านกีฬา
  - ว่ายน้ำ
  - กีฬาสนาม ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ ประเภททีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
  - ดนตรี
  - นาฏศิลป์
  - ทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     ทักษะด้านอาชีพ
  - กลุ่มพาณิชยาการ
  - กลุ่มคหกรรม
  - กลุ่มงานเกษตร
  - กลุ่มอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ
  - กลุ่มความคิดสร้างสรรค์

 
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 119 ครั้ง