โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ การฉีตวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน
ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
1. นักเรียนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จะต้องมีรายชื่อตามที่แจ้งความประสงค์แก่ครูประจำชั้นไปแล้วเท่านั้น
2. ผู้ปกครองหรือผู้แทนจะต้องเดินทางมาพร้อมกับนักเรียน ในวันรับบริการฉีดวัคซีน
3. ผู้ปกครองหรือผู้แทนจะต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์และแบบคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง
ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
4. นักเรียนที่มีผู้ปกครองหรือผู้แทนมาด้วยเท่านั้น จึงจะได้รับบริการฉีควัคซีน
5. กรณีที่นักเรียนได้สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ให้งดฉีดวัคซีนและกักตัว
เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
6. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสีน้ำเงินของโรงเรียน และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 122 ครั้ง