โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รายขื่อนักเรียน ในการรายตัว รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11) 28 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรายตัว รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 46) 15 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) "เข็ม 2" สำหรับนักเรียน (อ่าน 27) 09 พ.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 23) 05 พ.ย. 64
เรื่อง การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 28) 27 ต.ค. 64
กำหนดการ การฉีตวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน (อ่าน 122) 10 ต.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (อ่าน 29) 02 ต.ค. 64
รายละเอียดประกอบงบทดลองบัญชีที่สำคัญ (อ่าน 22) 02 ต.ค. 64
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒธรรมจีนให้เยาวชนไทยด้วยกิจกรรม “The Belt and Road” (อ่าน 0) 16 ก.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 34) 02 ก.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 27) 03 ส.ค. 64
ปะกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 199) 12 ก.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2563 (อ่าน 65) 04 ก.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (อ่าน 110) 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 263) 30 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 (อ่าน 143) 25 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรายงานตัว และกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 471) 21 พ.ค. 64
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 145) 20 พ.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 (อ่าน 119) 11 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2564 (ประกาศครั้งที่ 3) (อ่าน 529) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2564 (ประกาศครั้งที่ 2) (อ่าน 1010) 21 เม.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 (อ่าน 183) 03 เม.ย. 64
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (อ่าน 170) 03 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1009) 31 มี.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 198) 03 มี.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 (อ่าน 252) 03 ก.พ. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 (อ่าน 280) 08 ม.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (อ่าน 298) 07 ธ.ค. 63
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 341) 06 พ.ย. 63
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (อ่าน 344) 05 พ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอน (สาชาวิชาเอกทั่วไป) (อ่าน 587) 12 ต.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน) (อ่าน 424) 12 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 (อ่าน 384) 01 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 455) 03 ก.ย. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 445) 06 ส.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 509) 03 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 614) 23 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราหะ์ 22 (อ่าน 604) 11 มิ.ย. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 513) 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน(ครั้งที่ 2) (อ่าน 19) 29 พ.ค. 63