โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 (อ่าน 60) 03 ก.พ. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 (อ่าน 79) 08 ม.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (อ่าน 103) 07 ธ.ค. 63
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 137) 06 พ.ย. 63
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (อ่าน 134) 05 พ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอน (สาชาวิชาเอกทั่วไป) (อ่าน 372) 12 ต.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน) (อ่าน 252) 12 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 (อ่าน 191) 01 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 267) 03 ก.ย. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 266) 06 ส.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 317) 03 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 414) 23 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราหะ์ 22 (อ่าน 397) 11 มิ.ย. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 333) 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน(ครั้งที่ 2) (อ่าน 14) 29 พ.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 (อ่าน 291) 25 พ.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 (อ่าน 302) 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 538) 05 มี.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 399) 03 มี.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 (อ่าน 439) 05 ก.พ. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 (อ่าน 378) 02 ม.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (อ่าน 453) 04 ธ.ค. 62
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (อ่าน 548) 05 พ.ย. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 (อ่าน 547) 04 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกเคมี) (อ่าน 703) 10 ก.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกเคมี) (อ่าน 409) 02 ก.ย. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 (อ่าน 606) 01 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ(เอกเคมี) 2562 (อ่าน 411) 30 ส.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (อ่าน 367) 01 ส.ค. 62
โครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1) 22 ก.ค. 62
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 450) 18 ก.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 (อ่าน 342) 01 ก.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (อ่าน 317) 01 มิ.ย. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 (อ่าน 351) 01 พ.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 (อ่าน 519) 01 เม.ย. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 456) 01 มี.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 (อ่าน 389) 01 ก.พ. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 345) 04 ม.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 345) 01 ธ.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 (อ่าน 308) 01 พ.ย. 61